השירות שחיפשתם.
מותאם עבורכם.

כאן מופיעים השירותים שאנו מספקים לשוק הישראלי.
כל מה שחברה צריכה בניהול האקוויטי שלה,
משירותי נאמנות, ניהול Cap Table ועד הערכות שווי ודוחות הוצאה חשבונאית.

מחירים מיוחדים ינתנו לחברות בהתאם לגודלן ולהיקף השירותים המבוקש.
ליצירת קשר עם מומחה

כאן תוכלו לבחור
את השירות המדויק עבורכם

נאמנות
שירותי נאמנות מותאמים לתקנים הישראלים

1,900*NIS / שנה

בחר תוכנית
עד 5 מקבלי הטבה
מודול ניהול cap table ללא עלות
מודול Exit scenarios ללא עלות
מכתבי הענקה אלקטרוניים - ללא הגבלה
ממשק ניהולי וממשק לעובדים
תוספת של 100 ש"ח לנהנה
לחברות עם עד 100 נהנים
תוספת של 70 ש"ח לנהנה
לחברות עם מעל 100 נהנים

SBC Expense
דו"ח הוצאה חשבונאית
בגין תשלום מבוסס מניות

1,000*USD / שנה

בחר תוכנית
עד 5 מקבלי הטבה
כולל הערכת שווי B&S ובינומי
דו"ח מפורט
וטבלאות לביאור הכספי
פקודות יומן
ליווי תהליך הביקורת
תוספת של 25 USD לנהנה
לחברות עם עד 100 נהנים
תוספת של 15 USD לנהנה
לחברות עם מעל 100 נהנים

409A
הערכת שווי חברה ומציאת שווי מניה רגילה לפי תקן 409A

1,640*USD / דו"ח

בחר תוכנית
כולל שכבת מניות בכורה אחת
מודול ניהול cap table ללא עלות
מודול Exit scenarios ללא עלות
עד 7 ימי עסקים
200 USD לכל שכבת בכורה נוספת מעבר לראשונה

IFRS 16
שווי הוגן לשכירות וליסינג
לפי IFRS 16/ASC 842

2,200* USD / דו"ח

בחר תוכנית
הערכת סיכון אשראי
חישוב ריבית אפקטיבית

TASEשירותי נאמנות
בצמוד לנהלי הבורסה הישראלית

2,500*NIS / שנה

בחר תוכנית
עד 5 מקבלי הטבה
מכתבי הענקה אלקטרוניים - ללא הגבלה
ממשק ניהולי וממשק לעובדים
מסחר בני"ע
תוספת של 200 ש"ח לנהנה
לחברות עם מעל 5 נהנים

NASDAQ
שירותי נאמנות
בצמוד לנהלי הבורסה האמריקאית

700*USD / שנה

בחר תוכנית
עד 5 מקבלי הטבה
מכתבי הענקה אלקטרוניים - ללא הגבלה
ממשק ניהולי וממשק לעובדים
מסחר בני"ע
תוספת של 45 USD לנהנה
לחברות עם מעל 5 נהנים

Expensing
דו"ח הוצאה חשבונאית
בגין תשלום מבוסס מניות

1,000*USD / שנה

בחר תוכנית
עד 5 מקבלי הטבה
כולל הערכת שווי B&S ובינומי
מידול דו"ח מפורט וטבלאות לביאור הכספי
פקודות יומן
ליווי תהליך הביקורת
תוספת 35 ש"ח לנהנה
לחברות עם עד 100 נהנים
תוספת של 25 ש"ח לנהנה
לחברות עם מעל 100 נהנים
EPS ב-1,000 USD לשנה בלבד

IFRS 16
דו"ח הוצאה חשבונאית
הכולל רווח למניה

2,200*USD / שנה

בחר תוכנית
הערכת סיכון אשראי
חישוב ריבית אפקטיבית
*מחירים מיוחדים ינתנו לחברות בהתאם לגודלן ולהיקף השירותים המבוקש,
חברת altshare שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים ללא ביצוע שינויים או עדכונים באתר.